Általános Szerződési és rendelési Feltételek

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Pannónia Superior Kft. által üzemeltetett internetes rendelési rendszerrel történő vásárlás és telefonos megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóvhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelémben az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, vagy telefonon rendelést ad le ezzel egyidejûleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Pannónia Superior Kft. között mint egyezség létrejött. A Pannónia Superior Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.

Csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével vagy telefonon történő jóváhagyásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Pannónia Superior Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A megrendelő a rendelés adatait elküldő gomb megnyomásával egyidejűleg fogadja el a szerződés feltételeit. Telefonon történő megrendelés esetén a rendelés leadásával fogadja el a szerződés feltételeit.

Az "Általános szerződési és rendelési feltételek" nem ismerete nem mentesíti "Megrendelőt" az abban foglaltaktól.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Pannónia Superior Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Pannónia Superior Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül telefonon leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő ürlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasíthatjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. Az interneten történő rendelést telefonon keresztül visszaigazoljuk. A Pannónia Superior Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. A Pannónia Superior Kft. fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon.

Cégnév: Pannónia Superior Kft.

Székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Mátyás király u. 28.

Telephely: 8314 Vonyarcvashegy, Mátyás király u. 28.

Adószám: 12723588-2-20

Nyilvántartási szám: 20-09-065136

 

Szerződés nyelve: Magyar

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12083600-00196056-00100000

Ügyfélszolgálat: Pintér István

Telefon: +36 83 348451


Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Z3 Systems Kft.

Székhely: 9700 Szombathely, Móra Ferenc u. 1.

Adószám: 14995772-2-18

Cégjegyzékszám: 18-09-109212

Elérhetőségek: info@z3systems.hu, 06-94-900666


 

Árak

A termékek feltüntetett ára a termék bruttó magyar forintban értendő ára. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a fizetendő megnevezés mellett szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Pannónia Superior Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.

A vételár kiegyenlítése készpénzben vagy Bankkártyával történik.

Raktárkészlet

Az oldalunkon található étel kínálatunkhoz nem áll minden nyersanyag mindig rendelkezésre. Ha a megrendelőt nem tudjuk kiszolgálni, akkor a telefonos visszahívás (egyeztetés) folyamán tájékoztatjuk. Ekkor akár a Pannónia Superior Kft., akár a megrendelő módosíthat a rendelésen, vagy elállhat a rendeléstől. A vásárló elfogadja ezen feltételeket a rendelés leadásakor.

A garancia(jótállás)

Az eljutatott árú minőségi vizsgán esik át a Pannónia Superior Kft. részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk minőségileg nem megfelelő, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Ennek célszerû első lépése lehet a telefonon történő reklamációs igény jelzése a +36 30 5846418 vagy +36 83 348451-os számon, melynek során általában a kifogásolt termék díjmentesen kicserélésre kerül. Indokolt esetben (pl. más nevében történő rendeléskor) a vételárat visszatérítjük. Amennyiben az áru átvételkor ezt jelzi, vagy ezen igényét írásban bejelenti ügyfélszolgálatunkon.

Elállási jog

A "Megrendelő" a rendeléstől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elllási jog szerint eltekinthet.

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a megrendelőnek elállási joga van.

A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségekre, a termék visszajuttatásának költségére, valamint a csomagolási költségre. A kiszállítás és csomagolás költségét akkor is meg kell téríteni a vásárlónak, ha az a rendelés jellegéből fakadóan ingyenes volt.

Ha a megrendelt termék használatba vétele már megkezdődött, és a vásárló nem tudja hiánytalan és sérülésmentes csomagolásban visszajuttatni, a Pannónia Superior Kft. a termék visszavásárlását megtagadhatja, és azt visszajuttatja a vásárlónak saját költségére.

Ha a termék átvételekor derül ki annak sérülése, vagy minőségi kifogása, esetleg a rendelés valótlansága a futár erről jegyzőkönyvet vesz föl és az átvétel megtagadható.

Az eladó felelősségvállalása

A Pannónia Superior Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk valamint a szórólap, hirdetések helyességéért, valóságtartalmáért, valamint a hiányosan vagy más nevében történő rendelésre. A Pannónia Superior Kft. fenntartja magának a jogot a "Megrendelővel" szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körû vagy részleges megszüntetésére. A Pannónia Superior Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. A Pannónia Superior Kft. nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megrendeléssel kapcsolatos, meghibásodással, balesettel, kárral kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a Pannónia Superior Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Pannónia Superior Kft. -t, és dolgozóit. Ellenkező esetben a Pannónia Superior Kft. Kft vagy dolgozója saját maga által meghatározott kártérítési igénnyel léphet fel megrendelővel, vagy annak képviselőjével szemben.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Pannónia Superior Kft. számára. A Pannónia Superior Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Adatvédelem

Az internetes megrendelő, vagy telefonos megrendelés rendszerünk szolgáltatásainak igénybevételéhez a "Megrendelőnek" személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. A Pannónia Superior Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli és rendelkezésre állnak. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék házhozszállításához szükségesek. Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését felvegyük, teljesítsük, illetve ellássuk a "Megrendelőt" a rendeléssel kapcsolatos információkkal.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti a weboldalunkon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

A weboldal sütiket használ!

A süti egy kis fájl, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre, a böngésző program által használt háttértárba.

Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Funkciója valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl okban tárolják a sütiket, így azok a számítógép kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek.

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.

Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.


Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Pannónia Superior Kft. betartja a rá vonatkozó etikai normákat.


Vonatkozó jogszabályok:

1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. vi CVIII. Törvény

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. vi CLV. Törvény

3. A kereskedelemről szóló 2005. vi CLXIV. Törvény

4. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet

5. Az üzletek műkdésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 133/2007.(VI.13.)Korm. rendelet